Η ετήσια παραγωγή της εταιρείας μας ανέρχεται στα 2.000.000 ενδύματα. Τα προϊόντα μας εξάγονται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στην Γερμανία, στην Αγγλία, στην Γαλλία, και στις Σκανδιναβικές χώρες. Η παραγωγική διαδικασία που περιλαμβάνει τα στάδια της ραφής, του ελέγχου, του σιδερώματος και της συσκευασίας, μεταφέρθηκε στην Βουλγαρία για λόγους ανταγωνιστικότητας, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη τιμή για την ευρωπαϊκή αγορά διατηρώντας παράλληλα την ανάλογη ποιότητα υψηλών προδιαγραφών.

404