Τα υφάσματα ικανοποιούν την απαίτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση των azodyes, και τις οικολογικές απαιτήσεις των προτύπων που καθιερώνονται για τα προϊόντα με την άμεση επαφή στο ανθρώπινο δέρμα. Το σήμα Οeko-Tex «confidence in textiles tested for harmful substances», αποτελεί εγγύηση ότι τα παραχθέντα υφάσματα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και τις οικολογικές απαιτήσεις των παραπάνω καθιερωμένων προτύπων.

preview pdf files of certificates
404